TRANG CHỦ
  TIẾNG VIỆT    
 
 
 
Đôi dòng về công ty
Giá trị nền tảng
Cơ cấu tổ chức
Thành viên Masan Group
Hoạt động nghiên cứu
Hoạt động nguồn nhân lực
Kinh nghiệm quản trị
Tin tức sự kiện
Đào tạo - Tuyển dụng
Website tuyển dụng
Câu chuyện Masan
 
 
 
 
 
 
Trang chủ » Thông tin Masan
 
Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát
01/03/2008 11:07 am
- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2007 của Công ty CP CN-TM Masan ( hiện đang được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán KPMG)
- Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông nội dung kết quả thẩm định tình hình tài chính năm 2007 như sau:
Bản in Gửi bạn bè

.:: Other news:

 » Thông báo thay đổi tên công ty CP XD Masan (23/02/2008)
 » MASAN TIẾP TỤC ĐỨNG ĐẦU NGÀNH HÀNG NƯỚC CHẤM - GIA VỊ 2008 (18/01/2008)
 » Thông cáo báo chí 12/2007 (27/12/2007)
 » Giao lưu trực tiếp: Nước tương cao cấp Chin-su mới (09/10/2007)
 » Nhãn hiệu Tam Thái Tử đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (28/09/2007)
 » Thông báo phát hành cổ phiếu Cty CP CN-TM Masan ra công chúng (08/09/2007)
 » Khởi công xây dựng nhà máy nước mắm Masan Phú Quốc (14/09/2007)
 » Chương trình giao lưu trực tiếp “Sản phẩm mì khoai tây Omachi” (08/09/2007)
 » Nhãn hiệu Chin-su đã có giấy chứng nhận đăng ký quốc tế tại Nhật Bản, Úc, Singapore, Mỹ và EU (28/08/2007)
 » Nước tương Tam Thái Tử (13/09/2007)


 
  Lượt truy cập:Thiet ke web Phát triển bở Vipcom